AR-GE

Sanayinin gelişimi, artan üretim kapasiteleri, uluslararası ticaretin artması gibi etkenlerin rekabet koşullarını çetin hale getirdiği günümüzde, şirketler girdikleri pazarlarda kendi farklılıklarını ortaya koymak için AR-GE alanında uzmanlaşmayı amaçlıyor. Bizde aydınlatma pazarında, kendi farkımızı ortaya çıkarmak için AR-GE faaliyetlerimizi geliştirmekteyiz.

Alkan markası ile imal ettiğimiz ürünlerin tasarımı AR-GE departmanı tarafından büyük bir titizlik ile yürütülmektedir. Tasarımı yapılan ürünlerimizin prototip çalışmalarını; mekanik, optik, termal ve elektronik tasarım konusunda uzmanlaşmış ekibimiz ve kalite departmanımız tarafından ulusal/uluslararası kalite standartlarına uygunluğu kontrol edildikten sonra seri üretimi gerçekleşmektedir.

Firmamız çevreci yaklaşımı ile enerji tasarrufunu destekleyen LED’ li armatür üretimine büyük yatırımlar yapmaktadır. Fabrikamızın gelişmiş altyapısı ile aydınlatma sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yetkinlikte olmayı hedefliyoruz.

 

 

ALKAN AR-GE

Alkan AR-GE Deneyimli ve uzman ekibiyle LED aydınlatmanın tüm güncel araştırmalarını ve trendlerini izler ve araştırır. ALKAN AR-GE, fuar, seminer, konferans ve AGID çalışmalarına katılım sağlayarak sektördeki ihtiyaçları yakından takip eder ve sistemli bir yapısıyla her geçen gün Alkan ürün ailesine yeni ürünler kazandırma çalışmaları yapar. Bunun ile birlikte simülasyon, test ve doğrulama süreci, proje bazlı çalışmalarda ürünlerin yapılabilirliği, teknik şartnamelere yanıt, mevcut ürünlerde maliyet iyileştirme, iyi yönde teknik revize işlemleri ve diğer birimler ile ortak proje geliştirme yatarım fizibilite çalışmaları gibi konularda aktif çalışmalarımız bulunmaktadır. Üretim, kalıp ve tasarım birimleri ile ürün geliştirme süreçlerinde aktif olarak AR-GE / ÜR-GE çalışmalarımızda bulunmaktadır.

 

ALKAN AR-GE AYDINLATMA GELECEĞİ

Aydınlatma notları, geçmişte projelerde maalesef son ana bırakılan ve Aydınlatma hesabı, Lümen, lüks vs. gibi çalışmaların insanların yeterli bilgi sahibi olmadığı ve bu sebeple gereken önem ve değerin verilmediği bir yapıya sahip durumdaydı.

Günümüzde genel olarak özellikle projelerde teknik şartnameler ve ürün özelliklerinin de ön plana çıkması ile birlikte bu hesaplamalar ile en doğru ürün tasarımlarıyla sonuca ulaşılma çalışmaları önem kazanmıştır.

Ürünlerin teknik açıdan güvenli, yüksek verimli çalışması gibi kriterler ve benzer bir çok kriter önem kazanmıştır.

İnsan odaklı Aydınlatma, akıllı Aydınlatma otomasyonu, yenilenebilir enerji kaynaklarının aydınlatmaya entegrasyonu gibi gelişmeler aydınlatmanın geleceğinin ne aşamaya geldiğini göstermektedir.