İnsan Kaynakları Politikamız

En değerli varlığımız çalışanlarımızdır.

BEN değil BİZ diliyle konuşur ve öyle çalışırız, hepimizin aynı gemide olduğu bilinciyle hareket ederiz. Sorunun değil ÇÖZÜMÜN parçası oluruz.

Her şeyden önce insandır önceliğimiz, çalışma arkadaşlarımızın görüş ve yorumlarına değer veririz. Çalışanlarımızı iç müşterimiz olarak adlandırırız. İç müşterimiz de en az dış müşteri kadar değerli ve önemlidir bizim için. Var olanı sürdürmek yerine hep beklentinin bir adım ötesine çıkmaya çalışır, yaptığımız işte katma değer yaratırız.

Bizimle aynı ruhu taşıyan ve enerjimize enerji katarak yürüdüğümüz yolda bizi daha da ileriye taşıyacak yeni ekip arkadaşlarımızla daha güçlü olacağımıza inanırız.

  • Kariyer Politikamız

Alkan Grup İnsan Kaynakları olarak sorumluluk alanlarımız içinde, İnsan Kaynakları Planlaması, İşe Alım Sistemi (Seçme-Yerleştirme), Eğitim ve Gelişim, Performans Değerlendirme, Ücret Yönetimi, Öneri ve İyileştirme, İletişim ve Motivasyon çalışmaları yer almaktadır.

  • İnsan Kaynakları Planlaması

Alkan Grup bünyesinde, yıl sonunda gelecek yıl için İnsan Kaynakları planlaması yapılır. Bu doğrultuda kurum bünyesinde bulunan her departmanın iş gücü kadrosu belirlenir.

  • İşe Alım (Seçme-Yerleştirme) Süreci

Alkan Grup personel seçme ve yerleştirme sürecinin amacı, mevcut açık pozisyonları özel yetkinliklere göre seçilmiş, işin gerekliliklerine sahip, kurum kültürüne uygun adaylar ile doldurmaktır. İşe alım süreci İnsan Kaynakları’nın sorumluluğunda yürütülür. Seçme ve yerleştirme süreci, adayların yetkinlik bazlı mülakatı ve karşılıklı görüşme ile “doğru işe doğru insan”  felsefesi ile yönetilir. Açık pozisyonların dışında genel başvuru her dönem açıktır. Tüm başvurular İnsan Kaynakları tarafından titizlikle incelenip, açık pozisyon yok ise basic tabanına alınır ve ileride pozisyonlar açılınca değerlendirilir.

  • Performans Değerlendirme Yönetimi

Şirket içi rekabet üstünlüğünü sağlamak açısından Alkan Grup Yönetim Sistemi; bireysel performans planlanarak, değerlendirilerek ve geliştirilerek yürütülen bir süreçtir.

  • Ücret Yönetimi

Alkan Grup ücret yönetimi uygulaması; piyasa ücret araştırması ve enflasyon oranı, bireysel performans sonuçları dikkate alınarak adil bir şekilde yürütülmektedir. Ücret ile ilgili düzenlemeler yılda bir kez gözden geçirilmektedir.

  • Eğitim ve Geliştirme Politikası

Alkan Grup  eğitime ve gelişmeye önem veren bir firmadır. Eğitim politikası; İnsan Kaynakları ve Kalite birimlerinin entegre çalışmaları ile mevcut personellerin daha etkili ve verimli hale getirilmesi, sağlık ve başarının artmasıyla ilgili tüm faaliyetleri kapsar. Ayrıca çalışma şartlarının ve hayatının niteliğinin geliştirilmesi ile sağlık ve güvenliğinin iyileştirilmesi de bu fonksiyon bünyesinde değerlendirilir.

Alkan Grup Eğitim Süreci;

• İhtiyaç belirleme,

• Çalışanların eğitime hazır olmalarını sağlama,

• Öğrenme ortamı yaratma,

• Eğitimin aktarılması,

• Bir değerlendirme planı geliştirme,

• Eğitim yönetimi seçme,

• Programı izleme ve değerlendirme şekliyle yönetilir.

Alkan Grup “Gelişim”i, sürekli ilerlemeyi ve rekabetin yoğun olduğu yüzyılda ayakta kalabilmeyi gerektiren bir unsur olarak görür. Bu sebeple Alkan Grup anlaşmalı olduğu danışmanlık firmaları vesilesi ile çalışanlarının gelişimini sürdürülebilir kılmaktadır.