TEMEL DEĞERLERİMİZ

•   Evrensel İş Etiği Kurallarına Mutlak Uyum
•   Daima Yüksek Kalite Hedefi
•   Dürüstlük
•   Yasalara Koşulsuz Saygı
•   Güvenilirlik
•   Yaratıcılık
•   Çözüm Odaklılık
•   Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti
•   Sorumluluk Bilinci (Bireysel Ve Toplumsal Sorumluluk)
•   Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamı
•   Ayrımcılığa Sıfır Hoşgörü
•   Sürekli Gelişim
•   Katılımcılık
•   Takım Ruhu Ve Bütünlük Bilinci.
•   Tasarrufa Önem Vererek, Her Alanda Üretkenlik Ve Verimliliği Sağlarız.